Ruud Koning

Ooit was Ruud Koning landelijk nieuws. We schrijven 2004, toen hij in Groningen als eerste hoogleraar in de Sporteconomie aan de slag ging. Behalve lovende reacties kreeg hij, voornamelijk uit de wereld der wetenschappers, meewarige commentaren over zich heen. Sporteconomie bestaat niet, zeiden veel collega’s. “Ik moest me,” aldus Ruud Koning in een interview met het Dagblad van het Noorden, “voor mijn keuze meer rechtvaardigen dan iemand die, om maar eens wat te noemen, semi-non-parametrische econometrie doet. Want, zo was de redernatie, sport is geen wetenschap maar bovenal emotie.”

Inmiddels is binnen de RUG-sportonderzoek een normale zaak geworden en wordt er door zijn omgeving heel anders tegen professor Koning aangekeken, zo is het Sport Science Institute Groningen opgericht, een samenwerkingsverband van RUG, Hanze, UMCG en gemeente. Groningen heeft zelfs een heuse leerstoel sporteconomie gekregen.

Zo werd Ruud Koning beloond voor zijn voortrekkersrol en is hij een landelijk gezaghebbende sportprofessor geworden. Hem wordt alom gevraagd om zijn deskundige mening als het gaat op zaken die met sport en business te maken hebben.

En ja, sporteconomie moet niet alleen worden geassocieerd met topsport, maar zeker ook met breedtesport. Koning in datzelfde interview: “Er wordt in Nederland aardig wat bewogen door de mensen. Gemiddeld zelfs meer dan in de Verenigde Staten. Dat gegeven is in economisch opzicht belangrijk, want al die mensen kopen over het algemeen een uitrusting voor hun sport. En ook uit het perspectief van gezondheid is sporten van belang. Fitte mensen kosten de overheid namelijk minder geld.”